Služby

Provádíme geodetické práce a související činnosti:

a další zaměřování dle požadavků objednatele ...

Nabízíme

  • geodetické služby
  • vytyčování vlastnických hranic
  • tvorba geometrických plánů
  • zaměřování a vytyčení staveb rodinných domů
  • výškopisné a polohopisné měření pro projektování
  • osobní přístup k zákazníkovi